MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Od segregacji nie ma wakacji (12.07.2016)

"Od segregacji nie ma wakacji" to hasło warsztatów, które odbyły się 12 lipca w Parku Wrocławskim dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Zajęcia były pełne atrakcji. Na początku dzieci obejrzały film edukacyjny pt. "Miedzik z Lubina segreguje śmieci" przedstawiający prawidłowe zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Następnie przeprowadzona została dyskusja na temat odpadów: Czym są, skąd się biorą, gdzie są wytwarzane oraz co to jest segregacja? Jakie kolory pojemników występują w naszym mieście i co do każdego z nich wrzucamy. Dzieci chętnie udzielały odpowiedzi i miały dużo pomysłów co robić, by produkować mniej śmieci. Bardzo emocjonujące dla uczestników było zadanie w grupach, polegające na umieszczeniu w worku jak największej ilości butelek w taki sposób, by zajęły jak najmniej miejsca. Na koniec atrakcją zajęć były pamiątkowe zdjęcia z bohaterem filmu edukacyjnego "Miedzik z Lubina segreguje śmieci". 

Kolejne zajęcia edukacyjne pt. "Wakacje z ekoznakami" odbędą się 2 sierpnia.