MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Od segregacji nie ma wakacji (30.08.2016)

30 sierpnia w Parku Wrocławskim odbyły się ostatnie zajęcia wakacyjne pt. „Od segregacji nie ma wakacji”. Ośmioosobowa grupa poznawała zasady segregacji odpadów, jakie obowiązują w Gminie Miejskiej Lubin oraz podstawowe pojęcia związane z recyklingiem. Po ożywionej dyskusji dzieci rozwiązywały przygotowane ćwiczenia w celu utrwalenia wiedzy. Dodatkowo uczestnicy dostali worki z butelkami typu PET. Po odkręceniu i zgnieceniu wszystkich butelek mogli wyciągnąć wnioski, że te czynności powodują zmniejszenie objętości odpadów. Atrakcją spotkania były odwiedziny Miedzika, z którym dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Z uśmiechami na twarzy zakończyliśmy nasze ostatnie wakacyjne spotkanie. Mamy nadzieję, że dzieci wykorzystają w przyszłości przekazaną przez nas wiedzę.