MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zimowe eko-ferie (15 i 22.02.2017)

Pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej zakończyli cykl zimowych spotkań pod nazwą „Zimowe eko-ferie”.  Podczas zajęć
w Parku Wrocławskim uczestnicy poznawali prawidłowe zasady segregacji w naszym mieście, zgłębiali tajniki recyklingu oraz poznali znaczenie ekoznaków najczęściej spotykanych na opakowaniach. Ponadto, dzieci zaznajomiły się z czasem rozkładu poszczególnych odpadów. Praktyczne wykorzystanie przez uczestników zdobytej wiedzy oraz aktywny udział w dyskusji uświadomiły im, że segregacja to nic trudnego. Zobrazowanie problemu rosnącej ilości odpadów na świecie przyczyniło się do wzrostu świadomości ekologicznej u najmłodszych mieszkańców Lubina. Podczas zajęć artrecyklingu dzieci uświadomiły sobie, że wiele odpadów nadaje się do powtórnego wykorzystania i jak łatwo nadać im „drugie życie”. Spotkania w ramach akcji „Zimowe eko-ferie” pozwoliły dzieciom pozostającym w trakcie ferii w mieście na ciekawe i sympatyczne spędzenie czasu, które swoją obecnością umilił bohater filmu edukacyjnego Miedzik.