MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zimowe eko-ferie (17 i 24.01.2018)

Pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej zakończyli cykl zimowych spotkań pod nazwą „Zimowe eko-ferie 2018”.  Podczas zajęć w Parku Wrocławskim uczestnicy poznawali prawidłowe zasady segregacji, jakie obowiązują w naszym mieście. Dodatkowo zgłębiali tajniki recyklingu oraz wykazywali się sumiennością podczas wykonywania ćwiczeń utrwalających. Ponadto, dzieci zaznajomiły się z czasem rozkładu poszczególnych odpadów. Praktyczne wykorzystanie przez uczestników zdobytej wiedzy oraz aktywny udział w dyskusji uświadomiły im, że segregacja to nic trudnego. Zobrazowanie problemu rosnącej ilości odpadów na świecie przyczyniło się do wzrostu świadomości ekologicznej u najmłodszych mieszkańców Lubina. Podczas zajęć z artrecyklingu dzieci zdały sobie sprawę, że wiele odpadów nadaje się do powtórnego wykorzystania oraz jak łatwo nadać im „drugie życie”. Spotkania w ramach akcji „Zimowe eko-ferie” pozwoliły dzieciom pozostającym w trakcie ferii w mieście na ciekawe i sympatyczne spędzenie czasu, które swoją obecnością umilił bohater filmu edukacyjnego Miedzik.