MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zimowe eko-ferie 2019

Pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej zakończyli cykl spotkań w ramach akcji edukacyjnej pn. „Zimowe Eko-ferie”. Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie i poruszały tematy prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, recyklingu oraz ekoznaków. Poprzez film edukacyjny, zabawę jaką było „Koło fortuny” oraz przygotowany zeszyt ćwiczeń dzieci utrwaliły zdobytą wiedzę. Teraz słowo RECYKLING, czy EKOZNAK nie jest obce uczestnikowi naszych zajęć. Dodatkową atrakcją warsztatów był artrecykling, podczas którego dzieci miały okazję nadać „drugie życie” odpadom. Z rolek po papierze powstały eko-bałwanki, a z butelek PET i kartonów TETRA-PAK karmniki dla ptaków. Młodsi  uczestnicy otrzymali ekoodznakę, starsi dyplom superekologa. Spotkania przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej i były pozytywną formą spędzenia zimowych ferii w mieście.