MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Internetowe Biuro Obsługi Płatnika

Informujemy o możliwości dostępu do informacji związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami.

W tym celu należy zgłosić się do siedziby Spółki w celu otrzymania parametrów dostępu: loginu i hasła, umożliwiających zalogowanie do Internetowego Biura Obsługi Płatnika.

Odnośnik do strony Internetowego Biura Obsługi Płatnika: https://ibop.odpady.lubin.pl

Uwaga: strona Internetowego Biura Obsługi Płatnika jest w trakcie przygotowania - nie wszystkie elementy mogą działać poprawnie!