MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97, 76 746 88 96

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Aplikacja "Kiedy wywóz"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy wywóz".

Kiedy Wywóz to harmonogram wywozu odpadów w Twoim smartfonie. Oprócz aktualnej listy terminów odbioru odpadów oraz harmonogramów pracy PSZOK aplikacja udostępnia także możliwość informowania MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie o nieprawidłowościach realizowania zbiórki odpadów przez firmę wywozową.

Najważniejsze funkcje aplikacji:

  • udostępnianie harmonogramów odbioru z nieruchomości różnych typów odpadów komunalnych (np. papier, szkło, tworzywa, BIO, zmieszane, itp.),
  • udostępnianie harmonogramu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK),
  • możliwość oceny jakości usług świadczonych przez firmę wywozową (e-mail ze zdjęciem do MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie).
  • informowanie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie o „odpadach niczyich”. Jeśli zauważysz tego typu problem wystarczy zrobić zdjęcie, a aplikacja Kiedy Wywóz sama określi lokalizację odpadów i umożliwi Ci przesłanie odpowiedniego e-maila ze zdjęciem.

Aplikacja jest dostępna ZA DARMO w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store.

Można z niej korzystać na wszystkich smartfonach działających pod kontrolą systemów iOS, Android i Windows Phone 8.