MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

MPZO

Informujemy, że na terenie Lubina działa MPZO - samochód do odbierania odpadów niebezpiecznych.

13532.jpg

Mieszkańcy, w wyznaczonych miejscach zgodnie z harmonogramem, mogą oddawać do niego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki), chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.

Obsługą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Harmonogram pracy
Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów (MPZO - samochód do odbierania odpadów niebezpiecznych)
w Gminie Miejskiej Lubin w 2017 roku.

Godziny i miejsce postoju

Data

9.00 - 10.00

10.15 - 11.15

11.30 - 12.30

12.45 - 13.45

14.00 - 15.00

07.01.2017

Rzeźnicza 13A

Towarowa 3

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

21.01.2017

Ścinawska 13

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Ścinawska 13

04.02.2017

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

18.02.2017

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

04.03.2017

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Reymonta 28

18.03.2017

Słowiańska 6

Małomicka 24

Łukasiewicza 2

Karkonoska 5

Szpakowa 13

08.04.2017

Rzeźnicza 13A

Towarowa 3

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

29.04.2017

Ścinawska 13

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Ścinawska 13

13.05.2017

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

20.05.2017

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

10.06.2017

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Reymonta 28

24.06.2017

Słowiańska 6

Małomicka 24

Łukasiewicza 2

Karkonoska 5

Szpakowa 13

08.07.2017

Rzeźnicza 13A

Towarowa 3

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

22.07.2017

Ścinawska 13

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Ścinawska 13

05.08.2017

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

26.08.2017

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

09.09.2017

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Reymonta 28

23.09.2017

Słowiańska 6

Małomicka 24

Łukasiewicza 2

Karkonoska 5

Szpakowa 13

07.10.2017

Rzeźnicza 13A

Towarowa 3

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

21.10.2017

Ścinawska 13

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Ścinawska 13

18.11.2017

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

25.11.2017

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

02.12.2017

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Reymonta 28

16.12.2017

Słowiańska 6

Małomicka 24

Łukasiewicza 2

Karkonoska 5

Szpakowa 13