MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

MPZO 2018

Informujemy, że na terenie Lubina działa MPZO - samochód do odbierania odpadów niebezpiecznych.

31385.jpg

 

Mieszkańcy, w wyznaczonych miejscach zgodnie z harmonogramem, mogą oddawać do niego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki), chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.

Obsługą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

MPZO - Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, chemikaliów, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków w systemie mobilnym w roku 2018

Godziny i miejsce postoju

Data

9.00 - 10.00

10.15 - 11.15

11.30 - 12.30

12.45 - 13.45

14.00 - 15.00

13.01.2018

Rzeźnicza 13A

Towarowa 3

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

27.01.2018

Ścinawska 13

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

10.02.2018

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

24.02.2018

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

10.03.2018

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Reymonta 28

24.03.2018

Słowiańska 6

Małomicka 24

Łukasiewicza 2

Karkonoska 5

Szpakowa 13

07.04.2018

Rzeźnicza 13A

Towarowa 3

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

21.04.2018

Ścinawska 13

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

12.05.2018

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

26.05.2018

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

09.06.2018

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Reymonta 28

23.06.2018

Słowiańska 6

Małomicka 24

Łukasiewicza 2

Karkonoska 5

Szpakowa 13

07.07.2018

Rzeźnicza 13A

Towarowa 3

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

21.07.2018

Ścinawska 13

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

04.08.2018

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

18.08.2018

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

08.09.2018

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Reymonta 28

22.09.2018

Słowiańska 6

Małomicka 24

Łukasiewicza 2

Karkonoska 5

Szpakowa 13

06.10.2018

Rzeźnicza 13A

Towarowa 3

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

20.10.2018

Ścinawska 13

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

10.11.2018

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

24.11.2018

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

08.12.2018

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Reymonta 28

22.12.2018

Słowiańska 6

Małomicka 24

Łukasiewicza 2

Karkonoska 5

Szpakowa 13