MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

MPZO 2019

Informujemy, że na terenie Lubina działa MPZO - samochód do odbierania odpadów niebezpiecznych.

31385.jpg

 

Mieszkańcy, w wyznaczonych miejscach zgodnie z harmonogramem, mogą oddawać do niego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki), chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.

Obsługą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

MPZO - Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, chemikaliów, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków w systemie mobilnym w roku 2019

Godziny i miejsce postoju

Data

9.00 - 10.00

10.15 - 11.15

11.30 - 12.30

12.45 - 13.45

14.00 - 15.00

12.01.2019

Orla 61

Kochanowskiego 7

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

26.01.2019

Krucza 30

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

09.02.2019

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

23.02.2019

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

09.03.2019

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Kamienna 43

23.03.2019

Słowiańska 6

Małomicka 24

Gwarków 31

Karkonoska 5

Szpakowa 13

06.04.2019

Orla 61

Kochanowskiego 7

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

20.04.2019

Krucza 30

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

11.05.2019

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

25.05.2019

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

08.06.2019

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Kamienna 43

22.06.2019

Słowiańska 6

Małomicka 24

Gwarków 31

Karkonoska 5

Szpakowa 13

06.07.2019

Orla 61

Kochanowskiego 7

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

20.07.2019

Krucza 30

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

03.08.2019

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

17.08.2019

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

07.09.2019

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Kamienna 43

21.09.2019

Słowiańska 6

Małomicka 24

Gwarków 31

Karkonoska 5

Szpakowa 13

05.10.2019

Orla 61

Kochanowskiego 7

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

19.10.2019

Krucza 30

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

09.11.2019

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

23.11.2019

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

07.12.2019

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Kamienna 43

21.12.2019

Słowiańska 6

Małomicka 24

Gwarków 31

Karkonoska 5

Szpakowa 13