MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

MPZO 2020

Informujemy, że na terenie Lubina działa MPZO - samochód do odbierania odpadów niebezpiecznych.

31385.jpg

 

Mieszkańcy, w wyznaczonych miejscach zgodnie z harmonogramem, mogą oddawać do niego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki), chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.

Obsługą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

MPZO - Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, chemikaliów, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków w systemie mobilnym w roku 2020

 

Godziny i miejsce postoju

Data

9.00 - 10.00

10.15 - 11.15

11.30 - 12.30

12.45 - 13.45

14.00 - 15.00

11.01.2020

Orla 61

Kochanowskiego 7

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

25.01.2020

Krucza 30

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

08.02.2020

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

22.02.2020

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

07.03.2020

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Kamienna 43

21.03.2020

Słowiańska 6

Małomicka 24

Gwarków 31

Karkonoska 5

Szpakowa 13

11.04.2020

Orla 61

Kochanowskiego 7

Jaśminowa 11

Kamienna 55

Krupińskiego 25

25.04.2020

Krucza 30

Drzymały 7

Rynek 19

Pawia 29

Grottgera 20

09.05.2020

Spółdzielcza 20

Leszczynowa 7

Bukowa 7

Budowniczych LGOM 57

Wrzosowa 69

23.05.2020

Odrodzenia 9

Leśna 21

Mickiewicza 32

Słoneczna 1A

Sportowa 33

06.06.2020

Składowa 5

Tysiąclecia 2

Wiśniowa 35

Stary Lubin 34

Kamienna 43

20.06.2020

Słowiańska 6

Małomicka 24

Gwarków 31

Karkonoska 5

Szpakowa 13