MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

PSZOK 2019

Na terenie Lubina funkcjonuje PSZOK, do którego, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości mogą oddawać, selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

 1. tworzywa sztuczne;
 2. papier i tekturę;
 3. szkło opakowaniowe;
 4. metal;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. przeterminowane leki i chemikalia;
 7. zużyte baterie i akumulatory;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;
 10. opony;
 11. odpady zielone;
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile stanowią odpady komunalne.

Obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Harmonogram pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Miejskiej Lubin w 2019 roku.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8.00 - 12.00

12.00 - 16.00

8.00 -12.00

12.00 - 16.00

8.00 - 12.00

10.00 - 16.00

PSZOK
ul. Zielona 1
59-300 Lubin 

Informacje dotyczące PSZOK można uzyskać pod numerami telefonów: 724 240 002 i 76 724 99 70

Regulamin PSZOK pobierz