MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Akty prawne

Wykaz aktów prawa krajowego dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poszczególne zakładki aktów prawnych zawierają najważniejsze regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.