MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

E-deklaracje

Zobacz, jak w proty sposób wypełnić deklarację drogą internetową.

Aby wypełnić e-deklarację należy:

  • 1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP).
  • 2. Wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 3. Podpisać deklaracje profilem zaufanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

  • 1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP).
  • 2. Wypełnić wniosek o założenie profilu.
  • 3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Załóż profil

Szczegółowe informacje na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/