MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Formularze obowiązujące od 01.07.2020 roku

INFORMACJE

1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (typ deklaracji – Z – zabudowa jednorodzinna)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.

2. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (typ deklaracji – Z – zabudowa wielolokalowa)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. Pobierz plik.
 6. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.

3. Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – M – zabudowa jednorodzinna)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.

4. Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – M – zabudowa wielolokalowa)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej. Pobierz plik.
 6. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.