MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Edukacja

Wiemy, jak ważne jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, dlatego też aktywnie uczestniczymy w edukacji naszych mieszkańców.

Nasz program edukacyjny kierowany jest do różnych grup społecznych. Chcemy uświadamiać naszych mieszkańców, dzieci oraz młodzież, wykorzystując przy tym przeróżne narzędzia edukacyjne, m.in. szkolenia, gry, konkursy, publikacje drukowane.

Celem prowadzonych przez nas akcji jest wzrost świadomości oraz zdolności naszego społeczeństwa do zmiany przyzwyczajeń i odpowiedzialnego segregowania odpadów komunalnych.