MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Akcja Dzień Ziemi 2019

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi 12 kwietnia 2019 roku pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie spotkali się grupą przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Planeta Zdrowia”. Spotkanie miało na celu przybliżenie tematu, jak ważna jest segregacja odpadów komunalnych oraz jakimi samochodami i w jaki sposób są one odbierane z terenu naszego miasta. Ponadto, dzieci miały okazję z bliska zobaczyć śmieciarkę i usiąść za jej kierownicą. Mali uczestnicy spotkania otrzymali naszą maskotkę Miedzika, a ich opiekunowie ekologiczną torbę z logo Odpady Lubin.