MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Akcja edukacyjna - Kupuj odpowiedzialnie 2019

11 kwietnia podczas Jarmarku Wielkanocnego  pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kupuj odpowiedzialnie”. Akcja miała na celu zachęcić mieszkańców Lubina do świadomych i przemyślanych zakupów przedświątecznych oraz zaprzestania korzystania z jednorazowych foliowych reklamówek na rzecz toreb wielokrotnego użytku.  Każdy z rozmówców otrzymał ekologiczną torbę z logo Odpady Lubin, broszurę, która podpowiada w jaki sposób zrobić zakupy, żeby były one ekologiczne oraz ulotkę z zasadami segregacji odpadów komunalnych  na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych przez Dział Edukacji Ekologicznej.