MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Akcja "Kupuj odpowiedzialnie" na Jarmarku Bożonarodzeniowym

6 grudnia 2019 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego  pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kupuj odpowiedzialnie”. Akcja miała na celu przypomnienie mieszkańcom Lubina o robieniu świadomych i przemyślanych zakupów przedświątecznych oraz zrezygnowanie z korzystania z jednorazowych foliowych reklamówek na rzecz toreb wielokrotnego użytku.  Każdy z rozmówców otrzymał ekologiczną torbę z logo Odpady Lubin, broszurę, która wskazuje w jaki sposób zrobić zakupy, żeby były one ekologiczne oraz ulotkę z zasadami segregacji odpadów komunalnych  na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych przez Dział Edukacji Ekologicznej.