MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Akcja "Segregacyjna środa w Parku Wrocławskim" 2019

Dnia 28 sierpnia 2020 r. pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej zakończyli wakacyjną akcję pn. "Segregacyjna środa w Parku Wrocławskim", która skierowana była do wszystkich mieszkanców Gminy Miejskiej Lubin. Działanie miało na celu wypracowanie nawyku segregacji, poprzez aktywne prowadzenie selekcji odpadów "u źródła" czyli w gospodarstwach domowych. Kampania z każdą środą nabierała "rozpędu", przez co segregujących osób i odpadów przybywało. Każdy mieszkaniec, który przyniósł komplet odpadów otrzymał symboliczny ekogadżet z logo Odpady Lubin. Zapraszamy do galerii zdjęć i śledzenia naszych kolejnych przedsięwzięć.