MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Akcja "Segregujmy!"

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 i dużych ograniczeń możliwości spotkań z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin od dnia 17 marca 2020 r. pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej w celu wyjścia naprzeciw problemom związanych z segregacją odpadów i kontynuacji edukacji ekologicznej wzmocnili przekaz drogą internetową przez rozpoczęcie akcji pt. „Segregujmy!”. Cykliczne zamieszczanie na stronie internetowej www.odpady.lubin.pl i na powiązanym portalu FB informacji oraz tygodniku Wiadomości Lubińskie w postaci grafik edukowały i propagowały zasady segregacji odpadów komunalnych. Akcja trwała do września 2020 r.

 

Linki do opublikowanych infografik:

- Zaproszenie do akcji pn.: Segregujmy!

- Dlaczego warto segregować?

- Kilka zasad, o których należy pamiętać…

- Metale i tworzywa sztuczne

- Co z aluminium?

- Jak przetwarzamy tworzywa sztuczne?

- Opakowania typu tetra pak

- Mit! Musimy myć opakowania przed wyrzuceniem

- Papier

- Warto segregować papier!

- Jak ograniczyć ilość odpadów z papieru?

- Czy wiesz, że…ciekawostki o papierze

- Mit! Mieszanie odpadów przy odbiorze

- Szkło

- Szkło jako doskonały surowiec wtórny

- Dlaczego opakowanie szklane jest lepsze od innych?

- Wiadomości ze świata szkła

- Mit Musisz myć szklane opakowania

- Bio

- Bioodpady – co to takiego?

- Kompostowanie sposób na bioodpady!

- Pozytywne skutki kompostowania

- Dlaczego warto wygospodarować miejsce na kompostownik?

- Mit! Nieprzyjemne zapachy podczas kompostowania

- Odpady wielkogabarytowe – co to takiego?

- Co należy wiedzieć o odpadach wielkogabarytowych?

- Informacje dotyczące odpadów wielkogabarytowych

- Co to są odpady budowlane i jak się ich pozbywamy?

- Jak przetwarzamy odpady budowlane?

- Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

- Zasady postępowania z ZSEE

- Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

- Ekoznaki – warto je poznać!

- PSZOK

- Zasada 3R

35 grafik!