MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Akcja sprzątania świata 2018

20 września pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej wraz z uczniami klas 4 i 6 ze Szkoły Podstawowej Nr 14 posprzatali tereny zielone znajdujące się w pobliżu szkoły. Z okazji przypadającej na wrzesień akcji sprzątania świata wspólnie udało nam się zebrać sporą ilość odpadów. Dodatkowo uczniowe wysłuchali pogadanki na temat, jak długo rozkładają się odpady niepoddawane recyklingowi oraz jak istotne jest ograniczenie powstawania nadmiernej ilości odpadów komunalnych. Za tak prawidłową, proekologiczną postawę uczniów spotkała nagroda w postaci spotkania z Miedzikiem - bohatrem naszego filmu edukacyjnego, a także każdy na zakończenie otrzymał pamiątkowy eko-gadżet. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z akcji oraz do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych przez Dział Edukacji Ekologicznej.