MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Dobre rady na odpady 2014

W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Lubin, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie w maju i czerwcu organizuje akcję pt. „Dobre rady na odpady”.

5212.jpgProwadzone przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Lubinie lekcje edukacyjne kierowane są do uczniów klas III szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie poznają pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami. Dowiadują się w jaki sposób i dlaczego należy segregować odpady. Zwrócą uwagę na sposoby zmniejszenia ilości generowanych śmieci, przedstawią pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów.

Pracownicy MPWiK Spółki z o.o. w Lubinie w przystępnej i ciekawej formie przybliżają dzieciom tematykę związaną z postępowaniem z odpadami. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną dotyczącą wyjaśnienia dzieciom głównych pojęć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi tj. recykling, segregacja, sortowanie, kompostownik oraz praktyczną, podczas której uczestnicy dokonują segregacji przygotowanych odpadów.

Dzieci dowiadują się na czym polega recykling i powtórne wykorzystanie odpadów, a także w co przetwarzane są zebrane w pojemnikach do segregacji plastikowe butelki, szkło czy papier. Podczas zajęć prezentowany jest film edukacyjny obrazujący dzieciom jak wygląda składowisko odpadów komunalnych.

Uczniowie na koniec zajęć dostają upominki związane z tematyką, jak chociażby notes wykonany z materiałów z recyklingu, piórnik, czy magnesy w kształcie pojemników do segregacji odpadów komunalnych, które są zgodne z kolorystyką wprowadzoną na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Dzięki prowadzonym zajęciom edukacyjnym dzieci uczą się prawidłowych zachowań proekologicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w życiu codziennym, a opowiadając o tych spotkaniach rodzicom wpływają na zwiększenie świadomości ekologicznej całej rodziny.

Celem akcji jest wzrost świadomości oraz zdolności naszego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, zmiany przyzwyczajeń i odpowiedzialnego segregowania odpadów komunalnych.

O naszej akcji można również przeczytać tutaj.

W czasie akcji uczniowie mieli opisać lub narysować swoją propozycję rozwiązania problemu “Co zrobić, żeby na świecie było mniej śmieci?”. Z każdej klasy wyróżniono po jednej pracy. Autorom najlepszych pomysłów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczono upominki.