MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"Dobre rady na odpady 2018" - podsumowanie

W okresie od kwietnia do czerwca pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili akcję edukacyjną wśród wszystkich III klas w dziewięciu lubińskich szkołach podstawowych w ramach akcji pn. „Dobre rady na odpady”. Uczniom w przystępnej i ciekawej formie została przybliżona tematyka związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ich segregacją oraz z ekologicznymi postawami podczas robienia przemyślanych i racjonalnych zakupów. Zajęcia złożone były z części teoretycznej i praktycznej.

Na początku zajęć wyświetlono uczniom animowany film edukacyjny pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci”. Po projekcji filmu omówiono najczęściej występujące eko-znaki na opakowaniach produktów. Uczniowie mieli okazję sami poszukać eko-znaków na swoich opakowaniach, które zostały im  rozdane przez prowadzących. Dodatkowo poznali ich definicje i przeznaczenie. Następnie uczestnicy zajęć sprawdzili swoje umiejętności podczas segregacji odpadów oraz podczas wspólnego rozwiązywania ćwiczeń i quizów ekologicznych.

Uczestnicy zajęć chętnie brali czynny udział w zajęciach praktycznych. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali kolorowe zakreślacze w formie łapki. Akcja edukacyjna w przyjazny sposób zwiększyła świadomość odpowiedzialności ekologicznej każdego z trzecioklasistów
i zachęciła do zmiany przyzwyczajeń na rzecz ochrony środowiska.

Ogółem w akcji edukacyjnej „Dobre rady na odpady” w 2018 roku udział w zajęciach wzięło 981 uczniów z klas III szkół podstawowych.