MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"Dobre rady na odpady 2019"

 

13 czerwca pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej zakończyli coroczną akcję edukacyjną wśród trzecich klas pn. „Dobre rady na odpady”  Zajęcia w prostej i przystępnej formie przybliżyły uczniom tematykę związaną z prawidłowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz pojęcia związane z eko-znakami i recyklingiem odzyskiwanych surowców z odpadów komunalnych.

Na początku wyświetlono animowany film „Jak Miedzik uczył dzieci o dalszych losach śmieci” Po projekcji filmu omówiono najczęściej występujące eko-znaki na opakowaniach produktów. Uczniowie mieli okazję sami poszukać eko-znaków na swoich opakowaniach, które zostały im  rozdane przez prowadzących. Dodatkowo poznali ich definicje i przeznaczenie. Następnie uczestnicy zajęć sprawdzili swoje umiejętności podczas wspólnego rozwiązywania ćwiczeń i quizów ekologicznych. Każdy uczestnik zajęć otrzymał pamiątkowy gadżet w postaci bawełnianej czapki z logo Odpady Lubin.

Akcja edukacyjna zwiększyła świadomość odpowiedzialności ekologicznej uczniów i przekonała do zmiany przyzwyczajeń na rzecz ochrony środowiska.

W zajęciach udział wzięło 353 trzecioklasistów z 9 lubińskich szkół podstawowych.