MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Dom Dziennego Pobytu "Senior" 2017

22 marca podczas Konkursu  „Kipi Kasza” organizowanego przez Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili prezentację dotyczącą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Uczestnikom spotkania przedstawiono najważniejsze założenia systemu oraz przypomniano podstawowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie naszego miasta. Chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu segregacji w praktyce, a pozostali wyciągnąć wnioski, że segregacja to nic trudnego. To było interesujące spotkanie i ciekawa lekcja, z której wszyscy wynieśli nowe
i przydatne informacje.