MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"Dzień Baterii" 2020

18 lutego w ramach obchodzonego "Dnia Baterii", pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną, wśród mieszkańców Lubina. Napotkani przechodnie zostali uświadomieni, jak na terenie Gminy Miejskiej Lubin należy postępować ze zużytymi bateriami, które są odpadem niebezpiecznym i niewłaściwie składowane potrafią skazić nasze środowisko naturalne. Dodatkowo każdy zainteresowany tematem otrzymał ulotkę informacyjną i długopis z naszym logo Odpady Lubin. Zapraszamy do śledzenia dalszych przedsięwzięć prowadzonych przez pracowników Działu Edukacji Ekologicznej.