MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"Dzień bez opakowań foliowych" 2020

23 stycznia z okazji „Dnia bez opakowań foliowych” pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili akcję wśród mieszkańców Lubina promującą ekologiczny styl życia i segregację odpadów. Zwróciliśmy szczególną uwagę  na opakowania foliowe, w które zapakowane są kupowane przez nas produkty. Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią największą część wytwarzanych odpadów, dlatego unikajmy tego rodzaju opakowań, a jeśli już je używamy starajmy się prawidłowo z nimi postępować odpowiednio segregując, aby następnie mogły być poddane recyklingowi i nie zaśmiecały naszego środowiska. Każdy z rozmówców otrzymał torbę wielokrotnego użytku z logo Odpady Lubin, broszurę, która wskazuje dlaczego warto segregować odpady oraz ulotkę z zasadami segregacji odpadów komunalnych  na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych przez Dział Edukacji Ekologicznej.