MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Dzień bez Śmiecenia 2018

Z okazji Dnia bez Śmiecenia pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili akcję edukacyjną, wśród mieszkańców Lubina, informującą o zasadach segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Napotkani przechodnie chętnie dyskutowali na temat segregacji odpadów, a każdy z nich oprócz ulotki informacyjnej otrzymał długopis wykonany z materiałów recyklingowych lub otwieracz z magnesem z logo Odpady Lubin. Zachęcamy do śledzenia kolejnych akcji przeprowadzanych przez Dział Edukacji Ekologicznnej.