MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"Dzień bez Śmiecenia" - zajęcia edukacyjne 2019

16 maja 2019 roku pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili w klasach czwartych Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Lubinie zajęcia edukacyjne będące odezwą na ogólnopolską kampanię „Dzień bez Śmiecenia”, pod hasłem: #ZaczynamOdSiebie. Spotkanie miało na celu edukację i zachęcenie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Wszystkim biorącym udział zwrócono uwagę na to, jak istotne staje się planowanie zakupów czy właściwe segregowanie wytworzonych odpadów. Uczniowie mieli możliwość utrwalić swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń. Dodatkowo każdy zainteresowany tematem otrzymał ulotkę informacyjną i zakładkę do książki z naszym logo Odpady Lubin. Zapraszamy do śledzenia dalszych przedsięwzięć prowadzonych przez pracowników Działu Edukacji Ekologicznej.