MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

II edycja akcji edukacyjnej 2015

Zajęcia dla szkół podstawowych „Dobre rady na odpady”

Tak jak w zeszłym 2014 roku na przełomie maja i czerwca 2015 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie, przeprowadziło wśród klas III lubińskich Szkół Podstawowych akcję pt. „Dobre rady na odpady”. Po raz kolejny zajęcia składające się z dwóch części poprowadzili pracownicy MPWiK w Lubinie.

5214.jpgPierwsza część miała na celu przybliżenie ważnych definicji i pojęć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi m.in. recyklingu, segregacji, kompostownika czy składowiska odpadów. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób i dlaczego należy segregować odpady oraz jak zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko. Przybliżono też proces ponownego wykorzystania odpadów segregowanych w Gminie Miejskie Lubin tj. papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła oraz odpadów biodegradowalnych.

Druga część składała się z zadań praktycznych polegających na wylosowaniu odpadu, prawidłowego określenia jego rodzaju, a następnie wrzuceniu do odpowiedniego pojemnika. W kolejnym ćwiczeniu uczniowie mogli wykazać się dużą kreatywnością. Zadanie polegało na opisaniu lub narysowaniu autorskiego pomysłu na rozwiązanie problemu „Co zrobić, żeby na świecie było mniej śmieci?”.

Podczas zajęć uczniowie wykazywali się niezwykłą aktywnością i pomysłowością w temacie segregacji odpadów, recyklingu. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w akcji zostały przekazane drobne upominki. Akcja edukacyjna z pewnością zwiększyła świadomość ekologiczną młodego pokolenia Gminy Miejskiej Lubin.