MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

III edycja akcji edukacyjnej 2016

Akcja edukacyjna „Dobre rady na odpady” dla szkół podstawowych

Tak jak w poprzednich latach również w 2016 roku od marca do maja pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie przeprowadzili zajęcia edukacyjne wśród III klas dziewięciu lubińskich szkół podstawowych w ramach akcji pt. „Dobre rady na odpady”. Uczniom w przystępnej i ciekawej formie została przybliżona tematyka związana z postępowaniem z odpadami komunalnymi. Zajęcia złożone były z części teoretycznej i praktycznej.

Na początku zajęć wyświetlono uczniom animowany film edukacyjny pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci”. Po projekcji filmu omówiono definicje i pojęcia związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Lubinie. Następnie uczestnicy zajęć utrwalili swoją wiedzę rozwiązując ćwiczenia, a na koniec spróbowali swoich sił podczas zadania polegającego na odpowiednim posegregowaniu przygotowanych przez pracowników MPWiK Sp. z o.o. odpadów komunalnych.

Uczniowie chętnie brali czynny udział w zajęciach praktycznych. Na koniec każdy uczeń otrzymał eko-gadżety mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy. Akcja edukacyjna w przyjazny sposób zwiększyła świadomość odpowiedzialności ekologicznej każdego z nas i zachęciła do zmiany przyzwyczajeń na rzecz ochrony środowiska.

Ogółem w akcji edukacyjnej „Dobre rady na odpady” w 2016 roku udział w zajęciach wzięło 661 uczniów z klas III.