MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

IV Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin 2015

W dniach 1-3 maja na terenie IV Lubińskiego Festiwalu Kwiatów i Roślin przeprowadzona została akcja informacyjno-edukacyjna w ramach której rozdawane były ulotki informacyjne na temat  prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz gadżety ekologiczne. Dodatkowo na terenie Festiwalu wyświetlany był animowany film edukacyjny "Miedzik z Lubina segreguje śmieci". Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z akcji edukacyjnej.