MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Kino na Temat Junior 2014

W ramach akcji Kino na Temat Junior organizowanym przez sieć Kino Helios w Lubinie, dnia 19.11.2014 r. pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie zostali zaproszeni do wspólnej organizacji zajęć związanych z ochroną środowiska oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

5220.jpgAkcja zorganizowana była dla 4, 5 i 6-latków z Przedszkola nr 9 w Lubinie. Podczas spotkania pracownicy MPWiK zapoznali przedszkolaków z pojęciami związanymi z gospodarowaniem odpadów, tj. recykling, segregacja oraz sortowanie. Dzieci dowiedziały się dlaczego i w jaki sposób należy segregować odpady.

Podczas zajęć przedstawiona została prezentacja multimedialna ukazująca m.in. jakie kolory pojemników występują na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz co należy do nich wrzucać. Przedszkolaki brały także udział w zabawie, w której segregowały odpady przygotowane przez pracowników. Na koniec dzieciom została wyświetlona bajka pt. „Pudłaki”.

Dzięki prowadzonym zajęciom edukacyjnym dzieci poszerzają swoją wiedzę związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zdobyte umiejętności mogą wykorzystać w życiu codziennym, zmieniając przyzwyczajenia, prawidłowo segregując odpady komunalne.