MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"Mądre dzieci segregują śmieci" 2017

8.11.2017 r. zakończyliśmy cykl naszych spotkań w związku z akcją edukacyjną pn. „Mądre dzieci segregują śmieci”. Zajęcia zostały przeprowadzone w terminie od 14 września do 08 listopada Pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej odwiedzili w sumie 13 Przedszkoli Miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Łącznie w zajęciach wzięło udział 762 dzieci. Akcja miała na celu propagowanie świadomości ekologicznej oraz segregacji odpadów komunalnych wśród najmłodszych mieszkańców Lubina. Podczas zajęć przedszkolaki  poznały zasady segregacji odpadów komunalnych nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej! Dzieci brały udział w zabawie polegającej na prawidłowym posegregowaniu odpadów.  Zapoznały się z takimi pojęciami jak: recykling, kompostownik, czy sortowanie. Wiedzą już także, jak istotne jest odkręcanie i zgniatanie butelek plastikowych oraz opakowań wielomateriałowych. Podczas zajęć dodatkowo został wyświetlony film pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci” przybliżający dzieciom nowe pojęcia związane z segregacją odpadów oraz ochroną środowiska naturalnego. Każdy z uczestników otrzymał od prowadzących zajęcia zeszyt przedszkolaka do rozwiązania wraz z odznaką „ekoprzedszkolaka” za wzorową segregację oraz pamiątkową maskotkę przypominającą postać „Miedzika”. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć, co możecie zobaczyć na dołączonych przez nas zdjęciach. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz do śledzenia naszych kolejnych akcji i spotkań!