MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Mądre dzieci segregują śmieci 2019 – podsumowanie

8 listopada 2019 r. pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej zakończyli cykl spotkań edukacyjnych pn. „Madre dzieci segregują śmieci”. W terminie od 26 września do 8 listopada przeprowadzono zajęcia w trzynastu miejskich przedszkolach na terenie Gminy Miejskiej, w których łącznie wzięło udział 822 uczestników. Celem edukacyjnych spotkań było propagowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie najmłodszych mieszkańców z zasadami segregacji odpadów komunalnych. Podczas zajęć wyświetlano animowany film edukacyjny pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci”, który w przystępny sposób pokazał przedszkolakom jak należy segregować odpady komunalne i właściwie z nimi postępować, aby chronić środowisko. Następnie każde dziecko wzięło udział w zabawie polegającej na prawidłowym posegregowaniu wylosowanego przez siebie odpadu i wrzuceniu go do odpowiedniego pojemnika. Dla utrwalenia zdobytej wiedzy każdy z uczestników w otrzymanym „Zeszycie małego ekologa” rozwiązywał zadania związane z tematyką zajęć. Ponadto, dzieci dostały pamiątkowy gadżet z logo Odpady Lubin. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkań i śledzenia kolejnych przedsięwzięć.