MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Mądre dzieci segregują śmieci 2020 – podsumowanie

Dnia 17 grudnia 2020 roku pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej zakończyli coroczny cykl spotkań edukacyjnych pn. „Madre dzieci segregują śmieci”. Akcja miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz zapoznanie z zasadami segregacji odpadów komunalnych najmłodszych mieszkańców Lubina. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną akcja przeprowadzona była w sposób stacjonarny w placówkach przedszkolnych oraz online z wykorzystaniem filmu edukacyjnego. Zajęcia stacjonarne zostały przeprowadzone w terminie od 2 października do 17 grudnia w siedmiu miejskich przedszkolach na terenie Gminy Miejskiej Lubin, w których łącznie wzięło udział 416 dzieci. W ramach realizacji zajęć wykorzystano film edukacyjny pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci”, omówiono szczegółowo pojemniki przeznaczone do segregacji oraz przybliżono tematykę recyklingu. Dla utrwalenia wiedzy przekazano dzieciom do samodzielnego wypełnienia „Zeszyt małego ekologa” oraz pamiątkowy gadżet z logo Odpady Lubin. W akcji wzięło udział 13 przedszkoli do, których uczęszcza 793 dzieci. W 7 placówkach przeprowadzono zajęcia stacjonarnie pozostałe 6 skorzystało z edukacji online.