MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Międzynarodowy Dzień bez Foliówek 2018

03 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Foliówek. W związku z obchodami, pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili akcję edukacyjną wśród mieszkańców Lubina. Każdy napotkany lubinianin otrzymał ekologiczną torbę wielokrotnego użytku oraz został uświadomiony o negatywnym wpływie reklamówek foliowych na nasze środowisko naturalne. Dodatkowo mieszkańcy chętnie włączali się w dyskusje na temat segregacji odpadów oraz zagrożeń wynikających z jej braku. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z naszej galerii oraz śledzenia kolejnych wydarzeń.