MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Międzynarodowy Dzień bez Foliówek 2019

3 lipca pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia bez Foliówek przeprowadzili akcję wśród mieszkańców Lubina przypominając o najprostszej czynności, którą każdy z nas może zrobić dla środowiska, zamieniając popularną "foliówkę" na torbę wielokrotnego użytku. Z satysfakcją zauważyliśmy, że rośnie ekologiczna świadomość lubinian, którzy po otrzymaniu torby wielokrotnego użytku chętnie przepakowali swoje zakupy z toreb foliowych. Ponadto każdemu zainteresowanemu zostały rozdane ulotki informacyjno-edukacyjne. Zapraszamy do śledzenia kolejnych naszych ekologicznych akcji.