MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Nowa akcja edukacyjna! 2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie w ramach edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Lubin  od października 2014 rozpoczyna akcję pt. „Pamiętajcie dzieci segregujcie śmieci!”.

5225.jpgAkcja zorganizowana zostanie w przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin, dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Podczas zajęć pracownicy MPWiK zapoznają przedszkolaków z pojęciami związanymi z gospodarowaniem odpadów, tj. recykling, segregacja, sortowanie, kompostownik. W przystępnej i ciekawej formie przybliżą dzieciom tematykę związaną z postępowaniem z odpadami. Dzieci dowiedzą się dlaczego i w jaki sposób należy segregować odpady. Wskażą sposoby zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci oraz podadzą pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów. Przedszkolaki dowiedzą się na czym polega recykling i powtórne wykorzystanie odpadów, a także w co przetwarzane są odpady zebrane w pojemnikach do segregacji. Podczas zajęć przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna ukazująca jakie kolory pojemników występują na terenie Gminu Miejskiej Lubin oraz co należy do nich wrzucać. Wyświetlany będzie także film edukacyjny przybliżający dzieciom nowo poznane pojęcia. Na koniec przedszkolaki wezmą udział w zabawie, w której dokonają segregacji przygotowanych odpadów. Każde dziecko biorące udział w zajęciach otrzyma upominek związany z omawianą tematyką.

Prowadzone zajęcia edukacyjne z pewnością przyczynią się do wzrostu świadomości przedszkolaków na temat problemów związanych z gospodarką odpadami. Dzieci nauczą się prawidłowych zachowań proekologicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogły wykorzystać w życiu codziennym. Celem akcji jest wzrost świadomości oraz zdolności naszego spo-łeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, zmiany przyzwyczajeń i odpowiedzialnego segregowania odpadów komunalnych.