MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Otwórz drzwi do zdrowej planety 2015

Projekt oświatowy Otwórz drzwi do zdrowej planety.

5215.jpgMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie została zaproszona do udziału w projekcie oświatowym  „Otwórz drzwi do zdrowej planety” organizowanym przez Urząd Miasta w Lubinie, ITCopper Service Center Sp. z o. o. oraz  przedszkole niepubliczne Planeta Zdrowia.

Dnia 25.02.2015 w przedszkolu niepublicznym Planeta Zdrowia odbyły się zajęcia związane z zadaniem styczniowym „Naturalnie się bawimy i ekologiczne zabawki robimy”.  Odbyła się wystawa prac konkursowych „EKO-ZABAWKA”, rozdanie nagród, a także zajęcia edukacyjne połączone z zabawą prowadzone przez pracowników MPWiK Sp. z o.o. Wystawę dopełniło przedstawienie na temat recyklingu, wystawione przez dzieci z przedszkola Planeta Zdrowia. W projekcie wzięło udział pięć przedszkoli miejskich – nr 2, 3, 4, 12 i 15 oraz przedszkole niepubliczne Planeta Zdrowia. Podczas spotkania pracownicy MPWiK Sp. z o.o. zapoznali przedszkolaki z pojęciami związanymi z gospodarowaniem odpadów, tj. recykling, segregacja oraz sortowanie. Na zajęciach przedstawiona została prezentacja multimedialna ukazująca m.in. jakie kolory pojemników występują na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz co należy do nich wrzucać. Ponadto, przedszkolaki brały udział w zabawie, w której segregowały odpady. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały upominki w postaci magnesów w kształcie pojemników oraz przypinki.