MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"Planeta Zdrowia" 2019 - zajecia edukacyjne

05 marca pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej w ramach zajęć ekologicznych odwiedzili najstarszą grupę przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola "Planeta Zdrowia" w Lubinie. Dzieci po projekcji filmu animowanego pt. "Miedzik z Lubina segreguje śmieci" wzięły aktywny udział w rozmowie o segregacji odpadów komunalnych w naszym mieście. Słuchały, zadawały pytania i uczestniczyły w zajęciach praktycznych, które polegały na segregowaniu odpadów i wrzucaniu ich do odpowiednich pojemników. Wszyscy przekonali się, że segregowanie odpadów jest proste i możliwe. Specjalnie przygotowane zeszyty ćwiczeń pozwoliły utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę. Każdy uczestnik zajęć otrzymał pamiątkowe gadżety w postaci kredek z logo "Odpady Lubin" oraz kolorowe szkolne worki.