MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Pogadanka w DDP Senior w Lubinie 2018

20 czerwca pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili pogadankę, przy użyciu prezentacji, dotyczącą ekologicznych zakupów oraz postaw obejmujących świadome wybory. Dodatkowo uczestnikom spotkania zostały przedstawione i omówione najczęściej występujące eko-znaki na opakowaniach oraz sposoby na racjonalne gospodarowanie zakupionymi produktami. Zainteresowani chętnie włączali się do dyskusji z prowadzącymi. Podczas wizyty został poruszony także temat opakowań wielokrotnego użytku oraz techniki marketingowe, którymi kuszą konsumentów producenci i właściciele sklepów.