MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Segregacja odpadów w Planecie Zdrowia 2018

23 kwietnia pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej odwiedzili przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat z niepublicznego przedszkola "Planeta Zdrowia". W nawiązaniu do obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) prowadzący zajęcia skupili się na problemie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ilości wytwarzanych odpadów przez ludzi. Dodatkowo dzieci oglądnęły film animowany pt. "Miedzik z Lubina segreguje śmieci" oraz wzięły aktywny udział w pogadance na temat segregacji odpadów komunalnych na terenie naszego miasta Lubina. Następnie chętne osoby posegregowały losowo wybrane przez siebie śmieci do odpowiednich pojemników. Dla utrwalenia wiedzy każdy z uczestników zajęć otrzymał ćwiczenia do wykonania, zadania te dotyczyły segregacji oraz recyklingu. Dodatkowo na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe zestawy gadżetów w postaci kredek wykonanych z drewna oraz koszulki bawełniane z postacią Miedzika, logo Odpady Lubin oraz przypinką zachęcającą do segregacji odpadów. Łącznie w zajęciach udział wzięło 46 dzieci.