MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Spot edukacyjny

W związku z nowelizacją ustawy, która nakłada obowiązek segregacji Dział Edukacji Ekologicznej przygotował dla mieszańców Gminy Miejskiej Lubin spot informacyjno-edukacyjny dotyczący prawidłowej segregacji. Został on wyemitowany początkiem 2020 roku w TV Regionalna. Od czerwca przez okres trzech miesięcy spot wyświetlany był także na ekranie LED, przy hali widowiskowej RCS sp. z o. o. w Lubinie oraz w trakcie akcji Kino Samochodowe. Celem spotu było podnoszenie świadomości i edukacji mieszkańców o ustawowym obowiązku segregacji oraz jak robić to w sposób prawidłowy.

Link do spotu.