MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Sprzątanie świata – Polska 2019

HISTORII SŁÓW KILKA

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwane i w miarę możliwości usuwane są dzikie wysypiska. Czytaj więcej… .

 

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 20 – 22 WRZEŚNIA 2019

Tegoroczne HASŁO:

NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY

 

Zachęcamy do włączenia się w akcję promowaną przez Fundacją Nasza Ziemia niekoniecznie w trzeci weekend września. Zorganizuj akcję ekologiczną w terminie od 16 do 29 września i zgłoś ją do nas na:

edu@odpady.lubin.pl

podając rodzaj zorganizowanej akcji oraz umieść na FB Odpady Lubin zdjęcia, z krótkim opisem, jako komentarz pod postem promującym Akcje Sprzątania Świata TUTAJ.

Dla zgłoszonych w ten sposób osób i grup zorganizowanych przewidziano okolicznościowe certyfikaty uczestnictwa.

24 września pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili Akcję Sprzątanie Świata 2019 pod hasłem: „ Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy” wspólnie z uczniami  Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie. Celem Akcji było nie tylko posprzątanie terenów zielonych z odpadów jakie zostały porzucone, ale uświadomienie najmłodszym, że należy "walczyć" z nadmiarem odpadów, które wytwarzamy każdego dnia robiąc np. codzienne zakupy. Sprzątanie odpadów powinno polegać na ich segregowaniu, bo wtedy stają się cennym surowcem nadającym się do recyklingu. Na zakończenie skupiliśmy się na zmianach, jakie każdy z nas musi dokonać odnośnie swoich przyzwyczajeń, które nie zawsze dobrze wpływają na środowisko w którym żyjemy. Uczestnikom tegorocznej Akcji Sprzątania Świata wręczono pamiątkowe certyfikaty i gadżety z logo Odpady Lubin.

W ramach „Akcji Sprzątania Świata” również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 z Lubina uprzątnęli teren wokół szkoły z odpadów, które wcześniej zostały porzucone i pewnie nadal by tam leżały, gdyby nie zaangażowanie i włożona praca uczniów. Miedzik podziękował wszystkim biorącym udział w tej akcji, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe gadżety z Logo Odpady Lubin, a klasa certyfikat uczestnictwa.

Zapraszamy do galerii zdjęć...