MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Szkolenie pracowników z zakresu prawidłowej segregacji 2019

Dnia 20 maja 2019 pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej zakończyli cykl szkoleń pracowników KGHM Oddział Zakładu Wzbogacania Rud w Lubine z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Specjalnie przygotowana na tę okazję prezentacja zawierała  istotne zagadnienia z zakresu uregulowań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad segregacji, hierarchii postępowania z odpadami czy regulacji unijnych dotyczących zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi uczestnikom, że każdy ma wpływ na ilość wytwarzanych odpadów planując codzienne zakupy i unikając produktów jednorazowego użytku oraz segregując. Każdy powinien zacząć od siebie co jest zgodne z tegorocznym hasłem kampanii "Dzień Bez Śmiecenia", który brzmi # ZACZYNAMODSIEBIE. Pracownicy otrzymali i zapoznali się z naszą ulotką informacyjno-edukacyjną, a na zakończenie zajęć dostali torby wielokrotnego użytku z logo Odpady Lubin.