MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Ulotki, plakaty i magnesy dla mieszkańców

Dział Edukacji Ekologicznej zorganizował akcję edukacyjno-informacyjną skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin. Polegała ona na dostarczeniu materiałów edukacyjnych w postaci ulotek, plakatów oraz magnesów na lodówkę. Dodatkowo spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe otrzymały plakaty informacyjne „Jak przygotować odpady do segregacji” w celu umieszczenia ich na klatkach schodowych i innych ogólnodostępnych miejscach.

Celem przedsięwzięcia była pomoc mieszkańcom w zrozumieniu zagadnień związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2020 r. obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych oraz przypomnienie prawidłowych jej zasad. Ponadto akcja obaliła parę mitów związanych z segregacją i przypomniała na jakiej stronie można znaleźć więcej materiałów na ten temat.

Poniżej przedstawiamy rozdane materiały informacyjno-edukacyjne.

43149.jpg

43148.jpg

43147.jpg