MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Uniwersytet Senioralny 2015

17 listopada 2015 r. w Ośrodku Kultury ,,Wzgórze Zamkowe” w Pracowni Działań Twórczych „ARTPUNKT”, zostały przeprowadzone zajęcia z uczestnikami Uniwersytetu Senioralnego. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Pojęcia: ekologia, segregacja, recykling nie były dla uczestniczek nowością, wykazały się one niezwykłą wiedzą na temat segregacji odpadów i recyklingu.

Po bardzo ożywionej dyskusji uczestniczki rozpoczęły zajęcia z ArtRecyklingu tworząc papierowe koraliki z kolorowych czasopism. Materiał nadający się do recyklingu był dobrym pomysłem na wspólne spędzenie czasu. Zrobione prace: korale, podkładki przyniosły dużo radości i satysfakcji. Każda z uczestniczek otrzymała materiały edukacyjne na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w formie ulotek, książki edukacyjnej pt.:,,Miedzik z Lubina segreguje śmieci” oraz ekokredek wyprodukowanych z surowców wtórnych z logotypem ,,Odpady Lubin”.