MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Wizyta przedszkolaków w MPO

17 października pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej wspólnie z pracownikami MPO Sp. z o.o. w Lubinie spotkali się z pięciolatkami z Przedszkola Miejskiego Nr 3. Przedszkolakom przybliżono zasady segregacji odpadów jakie obowiązują na terenie Gminy Miejskiej Lubin.  Po wysłuchaniu pogadanki wywiązała się dyskusja o odpadach komunalnych: skąd się biorą? dlaczego są segregowane i jak ważny jest ich recykling. Następnie dzieci miały okazje zobaczyć jakimi autami i w jaki sposób odbierane są odpady z pojemników oraz dzwonów przeznaczonych do segregacji. Przedszkolaki siadając za kierownicą tzw. „śmieciarki”mogły się poczuć jak prawdziwi kierowcy MPO,  co było dla nich nowym doświadczeniem i niezapomnianą przygodą. Na pamiątkę spotkania uczestnicy otrzymali maskotkę Miedzika z logo Odpady Lubin.